اخبار

لزوم توجه به مشکلات جامعه کارگری در استان زنجان

لزوم توجه به مشکلات جامعه کارگری در استان زنجان
استاندار زنجان بر لزوم توجه به مشکلات جامعه کارگری در استان زنجان تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان  زنجان، جمشید انصاری در دیدار جامعه کارگری زنجان، با تبریک هفته کار و کارگر اظهار داشت: برنامهریزی همه نهادهای موثر و درگیر در مسائل کارگری از جمله تشکلهای جامعه کارگری،کارفرمایی و دستگاههای دولتی موجب برگزاری برنامههای مطلوب در هفته کارگر میشود.

 وی با بیان اینکه ضروری است به مقام و منزلت کارگران و ارج و قرب کار در این برنامه‏ها پرداخت، افزود: توجه به مسائل و مشکلات کارگران در جلساتی که در این زمینه برگزار میشود، ضروری است.

استاندار زنجان با بیان اینکه فعالیت واحدهای تولیدی با ظرفیت بیشتر موجب ایجاد زمینه اشتغالزایی برای افراد بیشتری میشود، تصریح کرد: اگر رونق اقتصادی محقق نشود، توسعه کشور محقق نمیشود.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید به چارچوبهای قانونی مقید باشیم، تصریح کرد: قوانین تصویب شده در کشور تنظیمکننده امور جامعه است که اگر بنا باشد، برخی شرکای اقتصادی حقوق بخش دیگری را نادیده بگیرند یا فراتر از قانون مطالبه داشته باشند، ما با بیانضباطی و نابسامانی مواجه می‏‌شویم که دود آن به چشم همه خواهد رفت.

استاندار زنجان گفت: شرکای اقتصادی کشور باید سعی کنند فرصت‏هایی که برای تاثیرگذاری در تصمیمگیریها بزرگ وجود دارد، مغتنم شمرده و حضور جدی در این فرصتها را داشته باشند.

انصاری با بیان اینکه در شهرهای بزرگ باید با بسیج جامعه کارگری برخی افراد به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی راه‌یابند، تصریح کرد: این افراد میتوانند در تصویب قوانین مربوط به این بخش تاثیرگذار باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسانی از بخش خصوصی، جامعه کارگری و کارفرمایی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، امکان دستیابی آنها به این موقعیت دور از دسترس نیست.

استاندار زنجان با بیان اینکه حضور کارگران و کارفرمایان در مجلس شورای اسلامی موجب میشود تا مشکلات این قشر بیشتر در مجلس مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: توصیه میکنم کارگران از فرصتهایی که برای حضور در مجامع قانونی پیش میآید استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه‏‌ای از قوانین و مقررات نظامات کار در کشور را تشکیل می‌‏دهند، افزود: این نظامات در یکپارچگی خود مفهوم دارند که متاسفانه گاهی اصرار موجب میشود تا بدون توجه به کلیات کارآیی قوانین کاهش یابد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه گاهی تصمیمات بدون توجه به یکپارچگی موجب میشود تا نظامات به صورت کامل کارساز نباشند،افزود: مقایسه محیط فعالیت با برخی محیطهای دیگر که تنها در یک حوزه مزیت دارند، مقایسه درستی نیست.

انصاری بر ضرورت توجه به روابط بین کارگر و کارفرما تاکید کرد و گفت: باید قبول کنیم دولت وظایفی در برابر تامین رفاه اجتماعی دارد که باید در این زمینه اقدام کند.

وی گفت: به این دلیل که جامعه کارگری و کارفرمایی کشور را مال خود میدانند، بنابراین هر کدام به سهم خود دولتها را کمک می‏کنند.

 

۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید