اخبار

فعالیتهای موسسه خیریه روزبه میتواند به عنوان الگوی موفق کارآفرینی در سطح جامعه معرفی شود.

فعالیتهای موسسه خیریه روزبه میتواند به عنوان الگوی موفق کارآفرینی در سطح جامعه معرفی شود.
مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان زنجان دردومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون کاروفاه اجتماعی استان زنجان که به میزبانی موسسه روزبه برگزارشدگفت: فعالیتهای موسسه خیریه روزبه میتواند به عنوان الگوی موفق کارآفرینی در سطح جامعه معرفی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه  اجتماعی احمد غریوی با اشاره به مطلب بالا افزود:

وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در منشور کاری خود گسترش کیفی برنامه هایی که به توسعه کارآفرینی می انجامد را به عنوان یک فصل راهبردی برای گسترش ظرفیتهای اشتغالزایی و تولید مداوم ثروت در جامعه در برنامه های خود قرار داده است. وی گفت : بدون تردید مقوله کارآفرینی فضایی برای شکل گیری بسترهای اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد خواهد کرد ویکی از راهکارها در جهت تسهیل سرمایه گذاری و گسترش چتر حمایت از کارآفرینان ایجاد پنجره واحد کسب و کار است.

غریوی گفت: در ادامه با اشاره به و برنامه های وسیع وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در جهت بهبود  فضای کسب و کار تصریح کرد: اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی  استان زنجان بتبع اجرایی کردن سیاست های یاد شده با راه اندازی اتاق فکر وبرگزاری جلسات شورای هماهنگی وشورای معاونین در مجموعه های تولیدی واقتصادی پیگیر رفع موانع مشکلات این مجموعه ها میباشد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید