اخبار

تعاونی های مسکن دارای زمین خارج از محدوده مشکلات متعددی در بازار مسکن استان وشهرستان ها ایجاد کرده اند.

تعاونی های مسکن دارای زمین خارج از محدوده مشکلات متعددی در بازار مسکن استان وشهرستان ها  ایجاد کرده اند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان ضمن تشریح وظایف تعاونی های مسکن گفت: تعاونی های مسکن دارای زمین خارج از محدوده مشکلات متعددی در بازار مسکن استان وشهرستان ها ایجاد کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان، حمید دنیایی در جلسه بررسی آخرین وضعیت  شرکتهای تعاونی مسکن  دارای زمین خارج از محدوده قانونی شهر گفت: تعاونی های مسکن دارای زمین خارج از محدوده مشکلات متعددی در بازار مسکن استان وشهرستان ها  ایجاد کرده اند.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به غیر قانونی بودن خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی قبل از تصویب قانون مربوطه گفت: با توجه به اینکه خرید زمین  توسط این تعاونیها غالباً حدود بیست سال پیش انجام شده و تا کنون موفق به طی مراحل قانونی زمین های خریداری شده، جهت واگذاری و یا احداث واحد نشده اند حداکثر فرصت شش ماهه ای برای تعیین تکلیف زمین های خریداری شده از جهت امکان تغییر کاربری به تعاونی ها داده می شود و پس از انقضاء مهلت تعیین شده، اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان، تعاونی های مذکور را به عنوان تعاونی مسکن نخواهد شناخت و خدماتی به این تعاونی ها ارائه نخواهد شد و بایستی براساس کاربری زمین خریداری شده موضوع فعالیت تعاونی نیز اصلاح گردد. دنیایی در ادامه افزود: براساس قانون منع خرید زمین خارج از محدوده  توسط تعاونی های مسکن ، هیچ یک از تعاونی های مسکن حق خرید زمین خارج از محدوده را ندارند. گفتنی است قبل از تصویب قانون مذکور نیز این موضوع در اساسنامه تعاونی ها پیش بینی گردیده است.

۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید