اخبار

مدیریت سبز بهترین راهکار برای صرفه جویی است.

مدیریت سبز بهترین راهکار برای صرفه جویی است.
مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به تفاهم نامه منعقده فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: مدیریت سبز بهترین راهکار برای صرفه جویی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، محمد جعفر روحانی در تشریح بندهایی از تفاهم نامه همکاری فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: یکی از مهمترین اهداف تفاهم نامه منعقده، دستیابی به مدیریت سبز است.

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به وقوع بحران آب از یک سو و کمبود شدید اعتبارات دولتی از سوی دیگر ، اظهار داشت:  مفاهیمی چون، مدیریت سبز، اقتصاد سبز و کارآفرینی سبز که حاصل آن ها بهبود رفاه بشری و تساوی امور اجتماعی است که با بکارگیری آسیب های بوم شناختی و سنجش کارایی منابع و دست یابی به توسعه پایدار قابل عملی می گردد.

در این جلسه که با حضور معاونت های اداری مالی دستگاه های اجرایی استانی تابعه وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی برگزار گردید هریک از حاظرین درجلسه به بیان نظرات ودیدگاه های خود پرداخته و برهمکاری وتعامل بین ادارات استانی تابعه وزارت متبوع برای تحقق اهداف مورد انتظار در تفاهم نامه صدر الاشاره تاکید گردید.

 

۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۰۸:۳۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید