اخبار

آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 تصویب شد

آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 تصویب شد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 توسط هیات محترم وزیران خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  احمد غریوی  اظهارداشت: دستگاههای اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره 1 قوانین بودجه سنواتی مشمول این تصویب نامه بوده و نیز کالاهای مورد نیاز طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیش بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد مشمول آیین نامه خواهد بود .

وی تصریح کرد: در این آیین نامه به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا کالاهای مورد نیازطرح های تملک داراییهای سرمایه ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سقف 30% اعتبار سالانه مندرج در پیوست 1 قوانین بودجه سنواتی هریک از طرح ههای تملک داراییهای سرمایه ای به صورت غیر نقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد آیین نامه فوق الاشاره خریداری نموده و به پیمانکاران طرح های مذکور تحویل دهند .اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سالهای بعد طرح قابل پرداخت می باشد .کالاهایی میتوانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان بوده باشند .فرآیند خرید بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسبترین پیشنهاد انجام خواهد شد و زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح باشد .

۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید