اخبار

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ابلاغ شد .

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ابلاغ شد .
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خبرداد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد غریوی در تکمیل این خبر افزود: به منظور اجرای مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کارگروه ملی و استانی پیش بینی گردیده که کارگروه ملی از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رییس جمهور، رییس کمیسیون اقتصاد هیات دولت، نماینده بخش خصوصی، و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذیربط و کارگروه استانی متشکل از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه مورخ 19/2/1394 واصلاحات بعدی آن خواهد بود .

وی گفت: مطابق ماده 5 آیین نامه یاد شده موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده 5 این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بهره ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی بانک مرکزی خواهند بود .الف)تسهیلات پرداختی که قبل از تاریخ راه اندازی اتاق مبادلات ارزی (7/4/1391 ) بوده و بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه گمرکی مطابق با اسناد حمل، پروانه تعهداتی آنها مفتوح می باشد درصورتیکه تا 3 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را اعلام نمایند .مطابق ماده 6 آیین نامه  آن دسته از بدهکارانی که درچهارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود، موضوع ماده 2 اقدام نموده و به طور یکجا یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرائم تاخیر تادیه دین خواهند بود .

غریوی تصریح کرد: استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود .استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آندسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسیدپرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرائیه شده باشد منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود .

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۳۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید