اخبار

معرفی ظرفیت های صندوق به جامعه هدف

معرفی ظرفیت های صندوق به جامعه هدف
معاون امور بیمه و استان های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در زنجان گفت: ظرفیت های صندوق با هدف افزایش تعداد افراد تحت پوشش به جامعه هدف معرفی شود
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان عباس اورنگ روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: در جهان امروز عمده ترین مطالبات مردم از دولت ها در حوزه رفاه اجتماعی اعم از اشتغال و تامین معیشت است.
وی اظهار کرد: انتخابات مختلف دنیای کنونی با شعار رفاه و تامین اجتماعی انجام می شود.
معاون امور بیمه و استان های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرکشور گفت: حوزه رفاه و تامین اجتماعی به طور مستقیم با حوزه امنیت ملی مرتبط است.
اورنگ ادامه داد: سه محور محیط زیست، آب و صندوق های بازنشستگی از محورهای مهم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است.
وی در تبیین تفاوت های بیمه های حوزه های حمایتی و بیمه های حوزه رفاه و تامین اجتماعی یادآور شد: در نهادهای بیمه های اجتماعی مردم خواست های خود را با غرور و در نهادهای حمایتی مردم کمتر حق خود را مطالبه می کنند.
معاون امور بیمه و استان های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: همه باید برای دریافت همراه با کرامت مطالبات مردم تلاش کنند.
اورنگ بر نبود رقابت میان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با تامین اجتماعی تاکید و اضافه کرد: جامعه هدف این دو بخش متفاوت است چرا که سازمان تامین اجتماعی بر اساس روابط کار و اشتغال و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان بر اساس درآمد نسبت به ارایه خدمات به جامعه هدف خود اقدام می کنند.
وی افزود: صندوق بیمه روستاییان کسانی را می تواند بیمه کند که مشمول هیچ بیمه و صندوقی نباشند.
معاون امور بیمه و استان های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: فعالیت هایی که در قالب این صندوق انجام می شود به نوعی تلاش بر استیفای سهم مردم از بودجه عمومی دولت است.
وی افزود: افزایش سطح درآمدی در روستاها با تاکید بر اجتناب از ایجاد تداخل در فعالیت سایر صندوق ها و معرفی هر چه بیشتر فعالیت های صندوق از رویکردهای مورد توجه این بخش است.

 

۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۴:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید