اخبار

تفویض اختیار تایید پیمان های دسته جمعی کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها واگذار شد.

رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ،از تفویض اختیار تایید پیان های دسته جمعی موضوع فصل هفتم قانون کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها خبر داد.

 

 

 روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان علی کریمی هدف از مذاکرات دسته جمعی را پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران اعلام نمود که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین، تحقق می یابد.

وی گفت: هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طرفین مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از حیث سیاست های برنامه ای دولت اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.

کریمی  پیمان دسته جمعی کار را پیمان کتبی عنوان نموده که به منظور تعیین شرایط کاری فی مابین یک یا چند شورای انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نماینده قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانون های کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

رئیس اداره روابط کار با اشاره به بند ج ماده 141 قانون کار که شرایط اعتبار قانونی و قابلیت اجرای پیمان های دسته جمعی را مشخص نموده عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بند های الف و ب ماده یاد شده را از تکالیف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود که مطابق دستور العمل شماره 43 روابط کار وظیفه و اختیار یاد شده از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها واگذار شده و از آن تاریخ به بعد اظهار نظر در خصوص موارد ماده 141 قانون کار از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها خواهد بود.

۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید