اخبار

برگزاری اولین نشست علمی با موضوع نظامهای حمایتی از نیروی کار در هفته کار و کارگر

برگزاری اولین نشست علمی با موضوع نظامهای حمایتی  از نیروی کار در هفته کار و کارگر
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت:اولین نشست علمی با موضوع نظامهای حمایتی از نیروی کار در هفته کاروکارگربا حضور مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان و تشکلهای کارگری وکارفرمایی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان ضمن ارائه تعریفی از حقوق کار که مشتمل بر قوانین ومقررات آمره ناظر بر کار تابع     می باشد به لحاظ اینکه حقوق کار دارای ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی می باشد ،تدوین قوانین و مقررات ناظر بر کارتابع را کاری بسیار دشوار و پیچیده دانسته ، دولت ها و مجالس قانون گذاری را در تدوین این قوانین و مقررات با چالش جدی مواجه می کند.به عنوان نمونه در کشور ایران حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار پس از اخذ نظر از تشکلهای کارگری و کارفرمایی ودولت            تصویب و ابلاغ می گردد و در هر سال ما شاهد مباحث مختلف از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ومسئولین دولتی در آستانه تصویب حداقل دستمزد قانونی هستیم.

وی در بحث حمایت از نیروی کار تاٌکید کرد که ما بایستی در بحث حمایت ها ضمن حمایت از نیروی کار بایستی از تولیدکنندگان ودر اصل از تولید حمایت کرده و حمایت ازتولیدرابه عنوان اولویت کاری خود همواره مد نظر داشته باشیم و چنانچه از تولید حمایت نشوذ حمایت از نیروی کار مفهومی نخواهد داشت. 

در ادامه نشست اجاقلو سرپرست اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری مطالبی در رابطه با بیمه بیکاری بیان کرد وهر یک از اعضای نشست دیدگاهها ونکته نظرات خود را در رابطه با موضوع نشست ارائه نمودند.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید