اخبار

اولین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان زنجان برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان زنجان برگزار شد.
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ازبرگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان زنجان معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان مسیح اله سلطانی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان در سال 94، برنامه های عملیاتی کارگروه در سال 95 را تشریح و همکاری های دستگاه های اجرایی ذیربط برای تحقق برنامه های مصوب کارگروه تاکید نمودند. سلطانی با اشاره به محدود بودن اعتبارات استانی افزودند که کارگروه نمی تواند برای اجرای برنامه های جاری فرهنگی دستگاه ها حمایت نماید و دستگاه ها ی اجرایی از طریق ستاد مرکزی خود پی گیر اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های جاری خود باشند.

شهبازی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان ضمن اشاره به تدوین برنامه های خوب از کارگروه نظارت بیشتر برای اجرای این برنامه ها و همکاری های دستگاه های اجرایی را برای اجرای بهتر این برنامه هامورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه افزود: حیطه مسائل فرهنگی و اجتماعی وسیع است و تصمیمات در این حوزه گرفته می شود می تواند آثار و تبعاتی به دنبال داشته باشد و لذا همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی توسط یکدیگر و بهره مندی از خرد جمعی می تواند منتهی به اتخاذ تصمیمات سازنده و تحول در حوزه اجتماعی و فرهنگی گردد.

شهبازی کار های انجام گرفته در سال گذشته را برجسته و خیلی خوب اعلام کرده و درخواست نمود: گزارشی از عملکرد کارگروه و دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه شود و به حضور استاندار و سایر دستگاه های استانی و اجرایی ذیربط وزارت متبوع اداره کل استان ارائه شود.

احمد غریوی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن اشاره به تعدد ماموریت ها و وظایف اداراه کل و داشتن مخاطبین عدیده از کودک، پیر و جوان درخواست بهره مندی اداره کل از اعتبارات فرهنگی فصل پنجم به مانند سایر دستگاه های فرهنگی استان را مطرح نمود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید