اخبار

تمام فرآیند بررسی درخواست های بازنشستگی پیش ازموعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور مطابق ضوابت و مقررات جاری

تمام فرآیند بررسی درخواست های بازنشستگی پیش ازموعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور مطابق ضوابت و مقررات جاری
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تمام مسائل و فرآیند بررسی درخواست های بازنشستگی پیش ازموعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های بدوی و تجدید نظر و مطابق ضوابت و مقررات جاری صورت میگیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان، احمد غریوی در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت: کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

غریوی تصریح کرد: به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386  ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند که گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود و گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .  

وی عنوان کرد: مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .

غریوی ادامه داد: تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود که تمام پرونده ها ابتدا به کارشناسان بهداشت ارجاع داده می شوند و سپس براساس نظر این کارشناسان و طبق قانون در کمیته ها تصمیم گیری می گردد و به دلیل تشکیل این کمیته ها در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی تمام ایرادات به این اداره وارد می شود در حالی که این اداره هیچ نقشی در تصمیم گیری های این کمیته ها ندارد.

وی اظهار کرد: حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد.

غریوی تصریح کرد: توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان نرم افزاری تهیه شده است که از زمان ایجاد این نرم افزار در سال 93 تعداد 2608 درخواست به 458 درخواست در نیمه اول سال 95 کاهش یافته است که این نرم افزار درخواست های قانونی را پذیرش و از پذیرش درخواست های غیر منطبق با قوانین و مقررات خودداری می کند.

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید