اخبار

دوره آموزشی یک روزه بیمه بیکاری و واحدهای مشکل دار استان زنجان

دوره آموزشی یک روزه بیمه بیکاری و واحدهای مشکل دار استان زنجان
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: دوره آموزشی یک روزه بیمه بیکاری و واحدهای مشکل دار استان زنجان با حضور مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان، یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی اشاره به ماده 10 قانون بیمه بیکاری گفت: سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق‌بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون راجداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش‌عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی و وزیر تعاون کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌نماید.

وی با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری یکی از مختصرترینت قوانین کشور می باشد اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری در سال 1366 مصوب شد و در سال 1369 بصورت یک قانون درآمد.

یاوری تصریح کرد: در 12 سال مالی منتهی به عملکرد 93 منابع بیمه بیکاری همیشه مصارف از منابع بیشتر بود ولی از سال 93 به بعد بدلیل هماهنگی و تعامل بین اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی در سال 93 منابه بیمه بیکاری از مصارف پیشه گرفته است و امیدواریم با ادامه این تعامل، همکاری و هماهنگیقابل توجه و تقدیر در پایان سال 95 بتوانیم کسری منابع قبلی را جبران کنیم.

وی با اشاره به شرایط در یافت بیمه بیکاری، عنوان نمود: اگربیمه شده مجدداً به کار اشتغال یابد، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند، بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی شود، بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد، مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.بیمه شده فوت نماید، مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

 

 

۱۳ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۱۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید