اخبار

تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار سال 95

تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار سال 95
سرپرست اداره روابط کار اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار سال 95 را تشریح کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، مهناز احمدی با بیان این خبر افزود: طبق ماده واحده، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت (60) روز آخرین مزد(ثابت یا مبنا) ، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود(90)  روز حداقل مزد روزانه قانونی  تجاوز  کند.

وی با اشاره به تبصره 1 این ماده گفت: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت(60) روز مزد(ثابت یا مبنا) و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم (12/1) سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

احمدی تبصره 2 این ماده واحده را اینگونه تشریح کرد: در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود، بنابراین: حداقل عیدی و پاداش سالیانه کارگران در سال جاری طبق مصوبه یاد شده و با توجه به حداقل مزد روزانه کارگران که به میزان 270722 ریال توسط شورای عالی کار تعیین و مصوب گردیده به میزان320/243/16 ریال ( شانزده میلیون و دویست و چهل و سه هزار و سیصد و بیست ریال )‌خواهد بود.

وی ادامه داد: حداکثر پرداختی عیدی و پاداش به کارگران در سال جاری با توجه به تبصره (1) ماده واحده صدرالاشاره به میزان 980/364/24 ریال ( بیست و چهار میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و نهصد و هشتاد ریال‌)‌ خواهد بود و میزان عیدی و پاداش کارگران نبایستی از سقف تعیین شده تجاوز نماید، مگر اینکه مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت شود که در این صورت عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

احمدی تصریح کرد: بدیهی است به کارگرانی که کارکرد ایشان کمتر از یکسال باشد به ازاء هر ماه کارکرد معادل مزد (ثابت یا مبنا) 5 روز کارکرد که نبایستی از رقم 610/353/1 ریال (یک میلیون سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و ده ریال) کمتر باشـــد، پرداخت خواهد شد و عیدی و پاداش کمتر از یک ماه(مثلا 17 روز کارکرد) نیز به نسبت روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت می باشد

وی فرمول محاسبه میزان عیدی ها را اینگونه عنوان نمود: فرمول  محاسبه (حداقل ماهانه): میزان عیدی و پاداش کارکرد = 270722 *5* تعداد ماه کارکرد(7 ماه) و  فرمول  محاسبه (حداقل روزانه): میزان عیدی و پاداش کارکرد =حداقل عیدی و پاداش سالیانه/365*تعداد روزهای کارکرد(17روز) می باشد.

احمدی در پایان گفت: به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/74 و با عنایت به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 429-428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت عیدی به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی مانند سایر کارکنان پیمانی و رسمی یکسان و برابر مصوبه هیات وزیان در سال جاری 000/705/7 ریال ( هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال ) خواهد بود.

 

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید