پرسش‌های متداول

  

پرسش های متداول در حوزه بازرسی کار

 

نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟

1-مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست

2-بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.

3-مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی

4-مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار

5- تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.

در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست ؟

الف) به استناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.

ب) به استناد تبصره ماده 95 قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

از لحاظ قانون تأمین اجتماعی کارگری که در حین کار دچار حادثه شغلی گردیده از چه خدمات درمانی می تواند استفاده نماید؟

حسب ماده 54 قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول مقررات می گردند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند خدمات پزشکی که به عهده صندوق تامین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی ، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد.

مسئولیت کارفرایان در قبال عملکرد ایمنی پیمانکاران چگونه است ؟

در مواردیکه کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.(مستخرج از ماده 1 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری) ونیز به استناد ماده 3 همان آیین نامه کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تایید شده باشد

 آیا بازرسان کار میتوانند دستگاه خطرناک و یا قسمتی از کارگاه را تعطیل نمایند ؟

به استناد ماده 105 قانون کار هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود . بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را  فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم اطلاع دهند و از طریق اداره مربوطه از دادگستری محل تقاضای قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را نماید . 

شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .

برای کارهای سخت و زیان آور کارفرما چه مقدار هزینه می بایست پرداخت نماید ؟

به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

وظیفه کارفرمایانی که مشاغل موجود در کارگاه های آن ها سخت و زیان آور   می باشد کدام است ؟

 

 

کارفرمایان کارگاه‌های دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند "الف" ماده (1) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند. 

 

 

پرسش های متداول در حوزه بیمه بیکاری

 

شرایط لازم برای مراجعه متقاضیان دریافت بیمه بیکاری چیست ؟

 بیمه شده بیکار در صورت قراردادی بودن و اتمام قراداد از ناحیه کارفرما ، می بایست با ارائه قراردادهای  یکسال آخر و نامه عدم نیاز از کارفرما به ادارات تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ( در صورت واگذاری ، به کاریابی های غیردولتی ) مراجعه نماید و در صورت دائم بودن و یا اخراج در اثنای قرارداد باید با اخذ و ارائه رأی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون ، کارورفاه اجتماعی به مراکز مذکور مراجعه نماید .

متقاضیان دریافت بیمه بیکاری ظرف چند روز از تاریخ بیکاری می بایست برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه نمایند ؟

 بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون ، کارورفاه اجتماعی ( در صورت واگذاری ، به کاریابی های غیردولتی )  مراجعه نمایند ،  مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود 

پرسش های متداول در حوزه تعاون

 

تعداد اعضاء برای تشکیل تعاونی چندنفرباید باشد؟

قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل 7 نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشید هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید, در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

وظایف هیئت موسس چیست؟

وظایف هیئت موسس عبارت است از : الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی: هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی وهمینطور توجیه فنی ‚ اقتصادی ومالی را باید بنویسد ، تعداد و مشخصات همه داوطلبان عضو یت در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید . ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند . ج ـ برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی

شرایط عضویت درتعاونی چیست؟

1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر 3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه 4 ـ درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی 5 ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

پرسش های متداول در حوزه امور اجتماعی

 

شرایط ثبت نام در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید چگونه است؟

مراجعه به سایت http://emtenan.mcls.gov.ir/ جهت ثبت نام و ضمیمه نمودن کلیه مستندات و مدارک مربوط، به پرونده های ناقصی که فرم ها و مستندات آن به صورت  کامل ارائه نشده باشد ترتیب اثری داده نخواهد شد. - از ثبت نام کارفرمایان در فرآیند انتخاب کارگران و  گروه های کار خودداری بعمل آید .- تعداد اعضای گروه های کار حداکثر 3 نفر ( افرادی که مشارکت بالای 33 درصد داشته اند) ثبت گردد.اخذ کد رهگیری (توسط شرکت کنندگان ) و یادداشت و حفظ آن جهت انجام ویرایش های احتمالی و ورود به سامانه الزامی است . کارفرمایان محترم در صورت تمایل می توانند در قسمت واحد نمونه ثبت نام نمایند . 

چه افرادی مجاز به شرکت در مسابقات قرآن حوزه کار و تلاش می باشند؟

 افراد مجاز به شرکت در مسابقه عبارتند از : کارگران ، کارفرمایان ، تعاونگران و افراد تحت پوشش خدمات خاص بهزیستی و تامین اجتماعی(صرف داشتن  دفترچه بیمه تامین اجتماعی ملاک نیست)و خانواده های محترم ایشان که شامل همسر ایشان و فرزندانی که سن آنها بالاتر از 15 سال بوده و حداکثر سن ایشان تابع مقررات سرپرستی فرزند است ، می باشد. ضمناً حضور نفرات اول رشته قرائت و حفظ کل کلیه دوره های پیشین در آن رشته ممنوع است و نفرات اول رشته های حفظ 10 و 20 جزء دوره های پیشین تنها اجازه شرکت در رشته های بالاتر حفظ را خواهند داشت .

شرایط استفاده از مجموعه های تفریحی و رفاهی کارگری چیست؟

  ارائه معرفی نامه از محل کار به همراه دفتر بیمه تامین اجتماعی

 یکی از علل عدم شارژ کارت بانکی سبد غذایی افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی(ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ه) ) جهت اخذ سبد کالا چیست؟

تغییر شماره سریال کارت بانکی حساب متصل به یارانه افراد مشمول می باشد که جهت اصلاح آن می بایست شماره کارت جدید در سامانه طرح حمایت غذایی ثبت گردد و یا با حضور در بانک عامل جهت اصلاح شماره کارت در سامانه هدفمندسازی یارانه ها اقدام گردد. 4-   حوزه مطالعات رفاه اجتماعی: برقرای مجدد یارانه افرادی که یارانه آنها به دلیل تمکن مالی قطع گردیده است چگونه است؟ این افراد باید یک هفته پس از واریز یارانه ها و اطمینان از حذف یارانه خود  به سامانه www.yarane10.com  مراجعه و ثبت اعتراض نمایند و برای پیگیری وضعیت یارانه خانوار خود می توانند مجددا از طریق سامانه مذکور پیگیری نمایند.

پرسش های متداول در حوزه تشکلات

 

 

در اولین مرحله جهت تشکیل و ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در سطح حرفه یا صنعت چه مدارکی لازم است؟

1- درخواست کتبی هیات موسس ( سه نفر از متقضیان) به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- تعیین حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن و نوع فعالیت انجمن صنفی

3- تعیین نام دقیق انجمن صنفی مطابق با نوع فعالیت

4- مدارک احراز کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان

5- تکمیل فرم های مربوطه

اگر نصاب مجمع عمومی عادی در اساسنامه که انجمنی در مرحله اول نصف به علاوه یک و در مرحله دوم یک سوم قید گردیده باشد ، چنانچه در مرحله دوم نصاب یک سوم حاصل نگردد  ، تکرار انتخابات با چه نصابی انجام خواهد شد؟

مطابق اساسنامه مربوطه انجام می شود چنانچه در اساسنامه مرحله سوم پیش بینی نشده باشد و صرفا دردو مرحله پیش بینی صورت گرفته باشد ، در صورتیکه مجامع اول و دوم به نصاب نرسد تا پایان فرجه 6 ماهه مندرج در ماده 10 آیین نامه انجمن های صنفی ، تشکیل مجامع با نصاب های مذکور تکرار می شود . یعنی پس از به نصاب نرسیدن مجمع در مرحله دوم  ، مجددا مرحله اول با نصاب نصف به علاوه یک تشکیل میگردد.

 

آیا می توان از طریق مراجع قضایی، مدیر واحدی تولیدی را (در صورتیکه حاضر به تشکیل شورای اسلامی کار در محیط کاری نباشد) ملزم به تشکیل شورا نمود؟ در اینصورت با توجه به تصریح مواد(۱۷۸) و(۱۸۵) قانون کار اقدام قانونی توسط کارگران انجام می شود یا ادارات کار و امور اجتماعی؟

با استناد به ماده(۱۵) ق. ش.  وزارت کار و امور اجتماعی موظف به تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی می باشد . بدیهی است چنانچه کارفرمایی مانع از تشکیل شورای اسلامی کار شود، با توجه به ماده (۲۰۳) قانون کار اقدام قانونی برای اجرایی نمودن مفاد ماده (۱۷۸و (۱۸۵) قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی بعمل خواهد آمد

در خصوص عضویت کارگران قراردادی در شوراهای اسلامی کار یا نماینده کارگران ، چنانچه عضو مورد نظر در ابتدای کاندیداتوری و یا عضویت در شورا بیش از ۶ ماه از مدت قرارداد خود را سپری نموده(از قرارداد یکساله) و پس از این مدت کارفرما تمایلی نسبت به تمدید قرارداد عضو شورا نداشته باشد، با عنایت به ماده(۲۱) قانون کار که پایان قرارداد، خاتمه کار تلقی گردیده و با توجه به بحث مصونیت نمایندگان کارگر و اعضای شورا مطابق ماده (۲۸) قانون کار، هیئت موضوع ماده (۲۲) قانون شورای اسلامی کار در خصوص موضوع فوق الذکر چگونه می تواند اتخاذ تصمیم نماید؟

موضوع مصونیت نمایندگان کارگر و اعضای شوراهای اسلامی کار مندرج در ماده (۲۸) قانون کار،  ناظر بر مواقع اخراج کارگران  در حین اعتبار قرارداد کار آنها  می باشد و کارگران قراردادی در خاتمه قرارداد کار، در صورت عدم تمدید قرار داد، به لحاظ از دست دادن شرط اولیه حضور در شوراهای اسلامی کار یا نمایندگی کارگران کارگاه (کارگر بودن) و قطع رابطه مزدی با کارفرما، امکان ادامه عضویت در تشکل کارگری و نمایندگی را از دست خواهند داد

 

با توجه به اینکه کارخانه ای هیچ فعالیت تولیدی ندارد و ۸ نفر نگهبان به طور دائم در کارگاه مستقر می باشند و سایر پرسنل نیز در دو گروه مختلف (در هفته ۳روز) در کارگاه صرفا حضور می یابند؛ و از آنجایی که مدیریت در کارگاه حضور نمی یابد و مدت ۱۳ ماه هیچ حقوقی به کارگران پرداخت نگردیده و مراجع حل اختلاف اقدام به صدور رأی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کارگران نموده اند، آیا تشکیل شورای اسلامی در چنین کارخانه ای با عنایت به پیگیری های متعدد کارگران وجاهت قانونی دارد؟

باعنایت به موارد اعلام شده چنانچه واحد مذکور براساس بند (الف)ماده (۲۶) آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار بطور دایم تعطیل شده باشد؛ شورای آن واحد منحل و ثبت آن نیز ملغی می شود. در غیر این صورت در حالت تعطیلی موقت، چنانچه کارکنان واحد درخواست تشکیل شورا داشته باشند، بایستی لیست حقوقی حداقل ۳ ماه قبل موجود باشد تا براساس آن تعداد اعضای مجمع عمومی مشخص و سایر مراحل قانونی تشکیل شورا انجام شود. در این راستا آراء قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا به کارگران در حکم لیست حقوقی تلقی می گردد

شرایط و نحوه لغو اعتبارنامه نماینده کارگران در کارگاه توسط کارگران چگونه است؟

با عنایت به بند الف ماده ۱۶ آیین نامه «چگونگی انتخاب، عملکرد،حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها» چنانچه حداقل دو سوم کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ آیین نامه مذکور نسبت به نماینده کارگران واحد ذیربط، اظهار عدم اعتماد نمایند، اعتبار نامه نماینده واحد لغو می گردد.

 با توجه به اینکه در دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در کارگاه ها به تعداد دفعات نصب آگهی داوطلبی اشاره نشده است، در صورتی که در یک شرکت، آگهی اعلام داوطلبی نماینده کارگران نصب شود و در موعد مقرر حد نصاب لازم داوطلبان ( حداقل دو نفر) به دست نیاید آیا می توان در صورت صلاحدید نسبت به نصب مجدد آگهی داوطلبی اقدام نمود؟

چنانچه با توجه به تبصره (۲) ماده (۴) «آئین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها مصوب ۱۳/۳/۸۷ وزیر کار و اموراجتماعی» متعاقب نصب آگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگران درواحد، هیچ فردی اعلام کاندیداتوری ننماید، واحد کار و امور اجتماعی با توجه به اینکه به وظیفه مقرر در آئین نامه عمل نموده، تکلیفی جهت نصب مجدد آگهی ندارد، لیکن با عنایت به سکوت آئین نامه در این خصوص، در صورت صلاحدید می توان نسبت به نصب مجدد آگهی داوطلبی اقدام نمود.

پرسش های متداول در حوزه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی

 

  کارگری در شهرداری با عنوان شغل پاکبان مشغول فعالیت می باشد در صورتی که شروع به کار کارگر در شهرداری از 1/1/91 بوده و هر ساله پیمانکار خدمات شهری شهرداری تغییر کرده و با کارگر تسویه حساب سنواتی شده باشد ، مزد شغل، مزد سنوات و مزد مبنای کارگر در سال 97 چگونه محاسبه می گردد ؟

با عنایت به طرح طبقه بندی مشاغل هماهنگ شرکتهای پیمانکاری مصوب سال 85 اداره کل روابط کار و جبران خدمت که حداقل گروه شغل پاکبان را 5 اعلام نموده است ( که می بایست بر اساس ضریب ریالی شهرداری محاسبه گردد ) و نیز براساس بخشنامه های سالانه شورایعالی کار از سال 1392 و بعد از آن کارگران دارای قراردادکار موقت که در همان محل کارگاه مشغول به کار می باشند علیرغم تسویه حساب سالانه و تغییر پیمانکار به شرط تمدید قرار دادکار در سال بعد مشمول دریافت پایه های سنوات سالیانه اعلام شده توسط شورایعالی کار بوده و از آنجاییکه این پایه ها جزئی از مزد سنوات کارگران (مزد مبنای آنان) بر اساس تبصره 2 ماده 36 قانون کار می باشد لذا در پایان هرسال مشمول افزایش درصدی احتمالی اعلام شده گردیده و پس از اعمال آن با پایه سنوات جدید اعلام شده در سال آتی جمع گردیده و مجموع بدست آمده همان مزد سنوات انباشته برای سال مابعد آن خواهد بود و این مبلغ با مزد شغل گروه اعلام شده و ضریب ریالی شهرداری جمع گردید و مزد مبنای کارگر را تشکیل می دهد .

جهت اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

با توجه به راه اندازی سامانه تحت وب تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی از سال 95 و لزوم ورود اطلاعات شرکتهای متقاضی ، مراحل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از طریق سامانه www.ccsrs.ir انجام می شود. بدینصورت که شرکت ابتدا در سامانه مذکور ثبت نام و مدارک مربوطه را اسکن و آپلود نموده و مدارک جهت بررسی به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ارجاع و پس از تایید انجمن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه ارسال می گردد و پس از بررسی و تایید توسط اداره شهرستان جهت طرح در کمیته استانی تعیین صلاحیت به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع می گردد.