اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خوش آمدید

با توجه به اینکه درجامعه کنونی کنترل و نظارت بر دستگاه های گسترده با روش ها وابزار سنتی گذشته به خوبی میسر نمی شود، استفاده از امکانات و تکنولوژی روز که بتواند فاصله بین دستگاه ها و مردم شریف را از میان بردارد، ضروری است. امروزه هیچ فردی معصوم وهیچ سازمانی بی عیب یا کامل نیست، لذا ازعموم مردم شریف میهن اسلامیمان دعوت می نماییم با انعکاس نظرات خود، ما را در بهتر اداره کردن این دستگاه عظیم یاری دهند. پیش از تنظیم شکایت ، حتماً مطالب و نکات ذیل را مطالعه و توجه فرمایید :
1. شکایت باید مدلل و مستند باشد. به شکایاتی که فاقد مستندات لازم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2. به شکایاتی که قبلا در سامانه ثبت گردیده و نتیجه بررسی (رد شکایت ، خاتمه رسیدگی، بایگانی و ارائه پاسخ به شهروند) به شاکی منعکس گردیده رسیدگی نمی شود، مگر اینکه موضوع شکایت جدید بوده و با موضوع قبلی تفاوت داشته باشد.

شهروند گرامی با عرض سلام و ادب

در راستای اجرای ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و وزارت متبوع و سازمان های تابعه، سامانه جامع پاسخگویی به شکایات، در مرداد ماه 1395 به بهره برداری رسید. لذا چنانچه از نحوه ارائه خدمات در این وزارتخانه، سازمان های وابسته و ادارات اجرایی استان ها در زمینه های نقض قوانین، اطاله رسیدگی به عدم پاسخگویی شکایات داشته باشید، با رعایت نکات زیر ارسال، تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود. ضمناً این سامانه آماده دریافت نظرات، پیشنهاد ها و همچنین تقدیر و تشکر از همکاران و واحد های ستادی و اجرایی وزارت متبوع می باشد.
1- در مواردی مانند اخراج از کار، درخواست برقراریبیمه بیکاری، اعتراض به مراجع حل اختلاف، حوادث ناشی از کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی، کاریابی ها، فرهنگی و اجتماعی و ... ابتدا می بایست به نزدیک ترین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان محل کار و یا زندگی خود مراجعه نمایند.
2- در صورت اعتراض به حذف یارانه نقدی، صرفاً می بایست به سایت http://www.yaraneh10.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایید.
3- مطابق با دستورالعمل رسیدگی به شکایات تعاونی ها، شکایات مربوط به تخلفات هیات مدیره تعاونی ها، ابتدا باید از طریق بازرس و هیات مدیره شرکت تعاونی مذکور پیگیری شود. درصورتیکه شاکی مدارکی دال بر مراجعه قبلی با بازرس، هیئت مدیره و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه دارد باید ضمیمه نماید.
4- شکایات مربوط به حوزه تعاون در صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرند که بر اساس ماده 65 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مشمول نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و در حوزه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده 66) باشند. لذا شکایات خارج از حوزه نظارتی وزارت متبوع به عهده مراجع قانونی و قضایی است.
5- به شکایات فاقد مشخصات دقیق و یا غیر مرتبط با وظایف و ماموریت های وزارت متبوع رسیدگی نخواهد شد.
6- ضرورت قبل از ثبت درخواست خود، راهنمای هر بخش را به دقت مطالعه نمایید.
7- ثبت شکایات صرفاً می بایست به صورت سیستماتیک و غیر حضوری از طریق این سامانه صورت پذیرفته و کلیه مراحل رسیدگی از طریق ارسال پیامک و همچنین ورود به سامانه، توسط شهروند قابل پیگیری مب باشد.

ورود از طریق سایت وزرات متبوع و ثبت شکایت : http://www.mcls.gov.ir
ورود از طریق سایت دفتر مدیریت عملکرد و ثبت شکایت : http://pm.mcls.gov.ir
آدرس درگاه ورودی به سامانه : http://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
http://mcls.gov.ir