معرفی مدیران


مدیریت

محمد رضا یوسفی

محمد رضا یوسفی

مدیر کل

تلفن مستقیم:33454969

فاکس:33444026


معاونین مدیر کل

طیب جعفری طیب جعفری

 مدیر کارآفرینی و اشتغال

تلفن مستقیم:33442214

فکس:33457612

 

 

هومن امیدوار 

هومن امیدوار

مدیر روابط کار

تلفن مستقیم:33451025

فکس:33451025

محمد جعفر روحانی

محمد جعفر روحانی

مدیر پشتیبانی و

توسعه منابع انسانی

تلفن مستقیم:33446900

فکس:33446900

علی پاک منش علی پاک منش

سرپرست مدیریت امور تعاون

تلفن مستقیم:33442215

فاکس:33442215


 مرتضی بنیادی

مرتضی بنیادی

سرپرست امور اجتماعی

تلفن مستقیم:33468004

فکس:33468004اداره حراست

موسوی پور   

 

سید علیرضا موسوی پور

رئیس اداره حراست

تلفن مستقیم:33444911

فاکس:33444911

 روسای ستادی

رباب ایازی رباب ایازی

رئیس گروه فناوری اطلاعات،بودجه و تحول اداری

تلفن مستقیم:33465434

 

مسئول دبیرخانه کارگروه

تخصصی اشتغال

تلفن مستقیم:33454290

سید معصومه موسوی

سیده معصومه موسوی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

تلفن مستقیم:33467970

فاکس:33467970

مهناز احمدی 

مهناز احمدی

رئیس اداره روابط کار

تلفن مستقیم:33454970

 مهدی لطقی فر 

مهدی لطفی فر

رئیس اداره بازرسی کار 

تلفن مستقیم:33457611

 

سجاد اجاقلو  

سجاد اجاقلو

رئیس اداره صیانت از پایداری

مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن:33441282

داخلی:202

 

 

علیرضا سیف الهی

سرپرست اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

تلفن مستقیم:33449478

محمدرضا رهروی

 

محمدرضا رهروی

رئیس اداره اشتغال

و هدایت نیروی کار

تلفن:33467970

 

علی کریمی

 

علی کریمی

رئیس اموراداری و پشتیبانی

تلفن:33442741

داخلی :  252

درخشش 2

 

 

راضیه درخشش

رئیس اداره امورمالی

 تلفن مستقیم:33459800


 

آرش منطقی 

سرپرست اداره توسعه تعاونی ها

تلفن: 33442741

داخلی : 205

 

غلامرضا رسولی

 

غلامرضا رسولی

رئیس اداره نظارت تعاونی ها

تلفن :33442741

داخلی :206

سید حسین موسوی 

 

سید حسین موسوی

رئیس تشکل های تعاونی ها

تلفن:33442741

داخلی : 234

مکرمه بهرامی

رئیس اداره امور اجتماعی

تلفن مستقیم:33454973

هاجر طارمی

 

 

ندا طارمی

رئیس اداره امور بیمه ای و

آسیب های اجتماعی

تلفن مستقیم:33454973

 


مهدی اصغری

مهدی اصغری

 مسئول امور حقوقی

تلفن:33447666

داخلی: 218

 

احدی

 رسول احدی

مسئول روابط عمومی

تلفن:33460065

فاکس:33460065

 

ایازی 

رباب ایازی

مسئول آمار، ارزشیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

تلفن:33465434

 


 

 روسای ادارات شهرستان های تابعه

اسماعیل آقاجانلو

 

اسماعیل آقاجانلو

مدیر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان

تلفن مستقیم :33454974

فاکس :33459996

علی اله کردلو 

محمدعلی انباری

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر

تلفن مستقیم: 35224570

فاکس: 35223070

 


داوودی

 

یوسف داودی

سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده

تلفن مستقیم: 34224922

فاکس: 34226281

باب اله قاسملو

باب اله قاسملو

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایجرود

تلفن مستقیم :36722287

فاکس :3672293


حبیب اله مقدم   

حبیب اله مقدم

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرمدره

تلفن مستقیم : 35536143

فاکس :35530044


 

مرادی

 

جمال الدین مرادی

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماهنشان

تلفن مستقیم : 36223097

فاکس : 36223096

حمیدرضا افشاری حمیدرضا افشاری

سرپرست نمایندگی واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلطانیه

تلفن مستقیم : 35824772

فاکس : 35824772

محمد حسن حسینی

 

سیدمحمدحسن حسینی

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طارم

تلفن مستقیم: 32824393

فاکس: 32824393

 
صفحه نخست » تشکیلات » معرفی مدیران