معرفی مدیران


مدیریت

محمد رضا یوسفی

محمد رضا یوسفی

مدیر کل

تلفن مستقیم:33454969

فاکس:33444026


معاونین مدیر کل

طیب جعفری طیب جعفری

 مدیر کارآفرینی و اشتغال

تلفن مستقیم:33442214

فکس:33457612

علی کریمی

علی کریمی

سرپرست مدیریت روابط کار

تلفن مستقیم:33451025

فکس:33451025

محمد جعفر روحانی

محمد جعفر روحانی

مدیر پشتیبانی و

توسعه منابع انسانی

تلفن مستقیم:33446900

فکس:33446900

علی پاک منش علی پاک منش

مدیر امور تعاون

تلفن مستقیم:33442215

فاکس:33442215

سجاد اجاقلو

سجاد اجاقلو

سرپرست امور اجتماعی

تلفن مستقیم:33468004

فکس:33468004


اداره حراست

موسوی پور   سید علیرضا موسوی پور

رئیس اداره حراست

تلفن مستقیم:33444911

فاکس:33444911

 روسای ستادی

رباب ایازی رباب ایازی

رئیس گروه فناوری اطلاعات،بودجه و تحول اداری

تلفن مستقیم:33465434

زراندود

نرگس زراندود

مسئول دبیرخانه کارگروه

تخصصی اشتغال

تلفن مستقیم:33454290

سید معصومه موسوی

سیده معصومه موسوی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

تلفن مستقیم:33467970

فاکس:33467970

محمد اسدی

رئیس اداره روابط کار

تلفن مستقیم:33454970

 مهدی لطقی فر

مهدی لطفی فر

رئیس اداره بازرسی کار 

تلفن مستقیم:33457611

 

 

محمدرضا رهروی

 محمدرضا رهروی

رئیس اداره صیانت از پایداری

مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن:33467970

سیف الهی

علیرضا سیف الهی

رئیس اداره امور اجتماعی

تلفن مستقیم:33454973

parvizi بهزاد پرویزی

رئیس اداره اشتغال

و هدایت نیروی کار

 

مجتبی حبیبی

مجتبی حبیبی

رئیس اموراداری و پشتیبانی

تلفن:33442741

داخلی : 258

درخشش 2

 راضیه درخشش

رئیس اداره امورمالی

 تلفن مستقیم:33459800


آرش منطقی

آرش منطقی

رئیس اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

تلفن مستقیم:33449478

 

غلامرضا رسولی

غلامرضا رسولی

رئیس اداره نظارت تعاونی ها

تلفن :33442741

داخلی :206

سید حسین موسویسید حسین موسوی

رئیس تشکل های تعاونی ها

تلفن:33442741

داخلی : 234

مریم رحمانی

مریم رحمانی

رئیس اداره توسعه تعاونی ها

تلفن: 33442741

داخلی : 205

 

هاجر طارمی ندا طارمی

رئیس اداره امور بیمه ای و

آسیب های اجتماعی

تلفن مستقیم:33454973

 


مهدی اصغری

مهدی اصغری

 مسئول امور حقوقی

تلفن:33447666

داخلی: 218

 

احدی

 رسول احدی

مسئول روابط عمومی

تلفن:33460065

فاکس:33460065

 

ایازی رباب ایازی

مسئول آمار، ارزشیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

تلفن:33465434

 


 

 روسای ادارات شهرستان های تابعه

اسماعیل آقاجانلو

اسماعیل آقاجانلو

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان

تلفن مستقیم :33454974

فاکس :33459996

علی اله کردلو

محمدعلی انباری

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر

تلفن مستقیم: 35224570

فاکس: 35223070

 

گنج خانلو

ابوالفضل گنج خانی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده

تلفن مستقیم: 34224922

فاکس: 34226281

باب اله قاسملو باب اله قاسملو

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایجرود

تلفن مستقیم :36722287

فاکس :3672293


حبیب اله مقدم حبیب اله مقدم

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرمدره

تلفن مستقیم : 35536143

فاکس :35530044


 

مرادی

جمال الدین مرادی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماهنشان

تلفن مستقیم : 36223097

فاکس : 36223096

سیروس مرادی

سرپرست نمایندگی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلطانیه

تلفن مستقیم : 35824618

فاکس : 35824619

محمد حسن حسینی

سیدمحمدحسن حسینی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طارم

تلفن مستقیم: 32824393

فاکس: 32824393